Spelregels bij blessureleed

Helaas raken leden af en toe geblesseerd waardoor voor langere tijd niet kan worden gelopen. Ook een langdurige ziekte of zwangerschap kan daar een oorzaak van zijn.

In al dit soort gevallen is het uiteraard zonde van de contributie die men betaalt zonder te kunnen lopen. Zoals in het Introductieboekje staat vermeld is er gelegenheid om voor zo'n periode op een lager tarief gezet te worden. Hiertoe dient men wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen.


De regels zijn:

  • Is de blessure of ziekte zodanig dat door fysiotherapeut of huisarts al op voorhand wordt vastgesteld dat er zeker 3 maanden niet kan of mag worden gelopen, dan dient een schriftelijke verklaring van deze fysiotherapeut of arts te worden overlegd aan de ledenadministratie of penningmeester. Het lagere tarief gaat dan met directe ingang in, reeds (teveel) geïnde contributie wordt verrekend.
  • Blessuretarief wordt nooit met terugwerkende kracht toegekend. Is de genezing zodanig dat er weer volledig kan worden getraind, dan dient dit uiteraard gemeld te worden.