strand_heemskerk_2

AVG

U heeft misschien al via de media vernomen dat er een en ander gaat veranderen betreffende uw gegevens bescherming. In deze brief een kleine beschrijving van wat deze wetgeving gaat betekenen.

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent voor u dat er vanaf die datum dezelfde privacy wetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Bedoeling is dat de privacy van de burgers beschermd wordt. In sommige gevallen betekent dat dat er toestemming nodig is voor gebruik van persoonsgegevens. Deze toestemming kan ingetrokken worden; er kan ook gevraagd worden deze gegevens te verwijderen. Hierbij dient altijd de wens afgewogen te worden tegen het belang van de organisatie om gegevens te gebruiken en te bewaren.

De organisatie moet opschrijven welke persoonsgegevens verwerkt worden en met welk doel.

Van verenigingen vereist dit enkele acties voor 25 mei. De belangrijkste acties gaan over het verwerken van de NAW gegevens van de leden en de toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s, filmpjes) op de website en sociale media.

Hoe de Kennemerloopgroep in de komende tijd met uw privacy gegevens zal omgaan kunt u lezen in privacy beleid van de Kennemerloopgroep. U kunt dit vinden onder het menu Vereniging en dan Pricacy beleid KLG.

Indien er bij u nog vragen zijn omtrent deze privacy wetgeving dan kunt u altijd contact opnemen met één van deze bestuursleden (voorzitter, penningmeester of ledenadministratie).

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Kennemerloopgroep

 

  1. Hölscher

( Leden administratie )